Polityka prywatności oraz warunki świadczenia usług

Polityka prywatności Geo-Poland

Geo-Poland sp. z o.o. (Geo-Poland) jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych i zobowiązuje się do ochrony oraz poszanowania Twojej prywatności. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych ("GDPR").

Administratorem danych jest Geo-Poland sp. z o.o., ul. Ku Cytadeli 2, 61-722 Poznań.

Jakie dane osobowe przetwarza Geo-Poland i w jaki sposób?

Większość informacji, które zbieramy, pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie podczas komunikacji z nami za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonu lub innych kanałów. Możemy również pozyskiwać dane osobowe o Tobie z innych źródeł, takich jak publicznie dostępne materiały lub nasi partnerzy biznesowi. Dane osobowe, które możemy zbierać, to Twoje imię, adres e-mail, adres pocztowy, kraj, numer telefonu.

Dane osobowe

Geo-Poland używa danych osobowych w poniższych celach:

Newslettery, publikacje prasowe, reklamy i inne
To zbierane jest w celu dostarczenia Ci informacji i usług, których od nas żądasz, np. biuletynów, komunikatów prasowych, produktów lub innych materiałów. Wykorzystanie Twoich danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes w komunikowaniu się z Tobą oraz w świadczeniu usług, które żądasz od nas.
Wymagania prawne
Chcemy być zgodni z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. Wykorzystanie danych osobowych w tym celu służy ochronie i dochodzeniu naszych praw prawnych, Twoich praw prawnych oraz prawnych praw innych osób.
Partnerzy
To dotyczy przypadku, gdy pracujesz u naszych partnerów biznesowych, w ramach realizacji jakichkolwiek zobowiązań umownych z naszym partnerem biznesowym. Wykorzystanie danych osobowych w tym celu stanowi nasz uzasadniony interes w wypełnianiu zobowiązań umownych z naszym partnerem biznesowym.

Transfer danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi Geo-Poland lub związanemu podmiotowi, o ile jest to uzasadnione dla celów i na podstawie prawnej określonej powyżej. Nie przekażemy żadnych Twoich danych osobowych żadnej innej trzeciej stronie bez Twojej pisemnej zgody, z wyjątkiem naszych dostawców usług zewnętrznych wspierających nasze systemy informatyczne (dotyczących serwerów hostingowych i dystrybucji newslettera) lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

Środki bezpieczeństwa

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach lub na bezpiecznych usługach kontrolowanych przez osoby trzecie w naszym imieniu. Niestety, transmisja informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przesyłanych do nas danych przez internet, a każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji będziemy stosować ścisłe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby spróbować zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane

Informacje będą przechowywane tak długo, jak długo chcesz otrzymywać od nas komunikaty, zgodnie z powyższym lub tak długo, jak jest to potrzebne do zbadania, uzyskania opinii zwrotnej lub podjęcia dalszych działań umożliwiających nam przetworzenie sprawy, z którą się do nas zwróciłeś. W każdej chwili możesz zrezygnować z naszych subskrypcji (np. biuletynów) i/lub żądać usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas.

Twoje prawa

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia, które posiadamy. Masz również prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu określonych danych osobowych dotyczących Ciebie oraz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz tego dokonać, prosimy o przesłanie swojego żądania za pomocą formularza kontaktowego na tej stronie internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub usunięcie Twoich danych osobowych może skutkować niemożnością dostarczenia komunikatów i zaproszeń opisanych powyżej.

W określonych okolicznościach masz prawo otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie czytelnym dla maszyn i przekazać dane innej stronie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Musisz dostarczyć nam dokładne informacje. Jeśli jakiekolwiek dane się zmienią, prosimy o poinformowanie nas, a zaktualizujemy Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi obowiązkami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawnych.

Zawsze masz prawo złożyć skargę dotyczącą swoich danych osobowych do właściwego polskiego organu nadzorczego.

Zmiany

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej, i powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, jeśli będziemy zobowiązani to zrobić.

Ciasteczka i media społecznościowe

Strona "Kontroli Jakości" Geo-Poland używa ciasteczek w celach statystycznych i poprawiania jakości serwisu.

Google Analytics

Strona używa ciasteczek pochodzących z systemu Google Analytics do pomiaru ruchu na stronie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Geo-Poland sp. z o.o., poprzez swoją stronę " Kontrola Jakości " udostępnia konsumentom pewne szczegółowe informacje na temat własnych produktów. Zakres udzielanych informacji zależy wyłącznie od uznania Geo-Poland, od czasu do czasu może ulegać zmianie i może się różnić dla różnych produktów. Robimy co naszej mocy aby prezentowane informacje były zawsze aktualne oraz prawidłowe, jednak nie gwarantujemy, że podawane dane nie zawierają błędów. Udostępniane informacje powinny być wykorzystywane tylko i włącznie w celach informacyjnych i nie powinny być podstawądo podejmowania jakichkolwiek decyzji medycznych i/lub żywieniowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami niezwłocznie.

Dane kontaktowe

Geo-Poland sp. z o.o.
  Ku Cytadeli 2 61-722 Poznań, Poland
  +48 61 8219959
  +48 61 8219975
www.geo-poland.com